Ägare

             Henrik Nilsson

                 Erik Svende

                                                        
 

Målare och personal

                                                  

              Göran Stag    
             Administration och butik

                                             Camilla Runevad
                                             Butik och administration

Joakim Andreasson

Hans-Erik Blom

Magnus Bengtsson

                  Patrik Rönnborg

                  Tuva Marminne

                 Rasmus Reinholdsson

            Jonathan Johansson

                 Malin Schwartzkopf

               Mathilda Olausson

               Pontus Reinholdsson